Nederlandse Ambassade in Beiroet, Libanon

Beschrijving van de MVV-aanvraagprocedure

Met een MVV-aanvraag vangt u de procedure voor Toelating en Verblijf (TEV) aan. Na goedkeuring van de aanvraag wordt een MVV-sticker in uw paspoort aangebracht waarmee u naar Nederland kunt reizen. Tegelijkertijd wordt in Nederland het verblijfsdocument vervaardigd dat u na aankomst kunt afhalen bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

Aanvraagprocedure

De MVV/TEV-procedure kan op twee manieren worden opgestart:

  1. U dient een TEV-aanvraag in bij de ambassade. U krijgt schriftelijk instructie voor betaling van de leges en formulieren voor de aanmaak van een verblijfsdocument die u via uw referent aan IND moet zenden. De ambassade zendt uw aanvraag ter behandeling door aan de IND en bericht u zodra de IND-beslissing is ontvangen. Bij goedkeuring kunt de MVV hierna in beginsel binnen een week afhalen, mits uw paspoort beschikbaar is op de ambassade.
  2. Uw referent dient de aanvraag rechtstreeks bij de IND in. Nadat uw referent akkoord heeft ontvangen, kunt u online een afspraak maken om het TEV-aanvraagformulier op de ambassade te komen indienen. U brengt de documenten mee zoals genoemd in de goedkeuringsbrief van de IND. Mits de aanvraag compleet is kan de MVV daarna n beginsel binnen een week worden afgehaald.

N.B. Bij sommige verblijfsdoelen kan alleen de referent in Nederland de aanvraag indienen (zie hiervoor de IND-website).

Wat dient u mee te brengen voor uw MVV/TEV- aanvraag?

Een goede voorbereiding verzekert dat de ambassade uw aanvraag zonder vertraging in behandeling kan nemen:

  • volledig ingevulde aanvraag (formulier staat rechts bovenaan deze pagina) 
  • uw originele paspoort met kopie
  • overige identiteits- of nationaliteitsdocumenten (origineel en kopie)
  • 1 pasfoto
  • benodigde documenten (per verblijfsdoel aangegeven op de IND-website)
  • certificaat behalen inburgeringsexamen buitenland (alleen bij gezinshereniging)
  • IND-goedkeuring verzonden aan uw referent ( in geval van procedure 2)

Alle aanvragers, ook minderjarige kinderen, moeten de MVV-aanvraag in persoon komen indienen. Als u geen Engels of Frans spreekt kunt u een derde persoon meenemen om voor u te tolken.

Bij aanvragen voor nareis asiel kan in later stadium een nieuwe afspraak nodig zijn als de IND aangeeft dat een DNA test en/of een identificerend interview moeten worden afgenomen.

Basisexamen inburgering buitenland

Als het voor uw MVV vereist is om voorafgaand het inburgeringsexamen buitenland te behalen, begint uw referent met registratie voor dit examen (zie op deze website onder ‘Producten en Diensten’ bij ‘basisexamen inburgering in het buitenland’). Nadat uw referent bericht heeft ontvangen van ontvangst van de betaling, kunt u per e-mail een afspraak maken voor een datum om het examen bij de ambassade te komen afleggen.

Correspondentie over MVV-aanvragen kunt u richten aan bei-ca@minbuza.nl.

Klik hier voor uw afspraak voor het indienen van de MVV-aanvraag.